Information
Nyheter
Mynthandlare


 


Sveriges Mynthandlares Förening är organisationen för etablerade mynthandlare i Sverige. Föreningen bildades redan 1973 och har idag 21 medlemmar, verksamma på 12 orter i landet. Du som önskar köpa, sälja eller värdera mynt, sedlar eller medaljer - Vänd dig alltid till en etablerad mynthandlare!

Medlemmar i Sveriges Mynthandlares Förening har den erfarenhet och kompetens som krävs för att avgöra och garantera äkthet och kvalité på mynt och andra numismatiska objekt. Den yrkeskunskap de professionella mynthandlarna har, borgar för seriös behandling och köptrygghet! Inom föreningen finns en reklamationsnämnd dit Du som kund kan vända Dig om Du skulle anse Dig felaktigt behandlad av något medlemsföretag.

När det gäller mynt - vänd Dig alltid till experter - det lönar sig!

Adress:
Sveriges Mynthandlares Förening c/o Hamrin
Sjöberg 1
147 91 GRÖDINGE
Tel. 08 - 732 66 86, 070 - 212 64 55


Copyright (C) Sveriges Mynthandlares Förening 2002-2017